1. Đừng ghen tị với người khác Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có?” 2. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng…
Đọc thêm...