1. Cái tật hơi quen thân một chút đã có gì nói đó nhất định phải sửa. 2. Khi giao tiếp, cố gắng sửa câu "bạn đã nghe hiểu chưa" thành câu "tôi đã nói rõ chưa". 3. Người khác nhắn tin cho bạn nhất định phải trả lời, cho dù không muốn nói chuyện cũng có thể nói cho người đó biết, dù là trả lời bằng…
Đọc thêm...