Chuyện nói xấu sau lưng, thù ghét đồng nghiệp, chia bè kết phái, ai mà chả biết, ai mà chả sợ. Đặc biệt, trong những môi trường công sở cạnh tranh nhau về mặt doanh số từng tháng, ma cũ bắt nạt ma mới, thói ghen tị,... thì dù không dám tưởng tượng thì vẫn sẽ có đầy chuyện để kể.
Đọc thêm...