Con người thường bị bó buộc trong chữ ĐỢI mà quên mất việc quan trọng nhất trong đời là phải SỐNG…

Trong đời người, việc có lẽ được chúng ta làm thường xuyên nhất chính là đợi: Đợi có tiền, đợi có thời gian, đợi tương lai, đợi sau này, đợi lần sau, đợi hết lần này đến lần khác... và cuối cùng kết quả nhận được là sự tiếc nuối, bỏ lỡ mất…