Sống phải biết mặc kệ cảm xúc của người dưng

Đừng phí hoài trí lực để chú ý tới thái độ của “người dưng”! Trên thực tế, mỗi khi người khác nói gì với bạn, bản thân người đó đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ từng lời phê bình hay khen ngợi của họ. Lời khen ngợi đương nhiên có…