Sống trên đời phải biết những chữ Đừng này

1. Đừng ghen tị với người khác Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có?” 2. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân…

Những cách tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất

Có rảnh không? Có thời gian rỗi không? Chắc chắn khi bạn hỏi ai câu đó, phần lớn họ sẽ trả lời là không, tôi bận lắm, cũng phải thôi, con người có quá nhiều việc phải làm, chúng ta không có nhiều thời gian và ai cũng muốn tiết kiệm hết mức…