Những người đàn bà dại dột

Đàn bà dại dột thích than thở, thích than thở những tật xấu của chồng con, bồ bịch để tìm “lời khuyên” giá rẻ, biết đâu rằng đàn ông chỉ cần người đàn bà đủ sâu sắc để cùng chia sẻ, cùng gánh vác với mình.