8 điều gửi gắm của thiền sư Kodo Sawaki

1. Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời gian Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn đến không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính là ảo vọng khiến họ bận rộn. Người hành thiền luôn có thời gian. Khi bạn…

Trí giả không tranh biện

“Thắng làm vua, thua làm giặc” là quan niệm của thế tục còn các bậc Giác Giả và trí giả ở thế gian có thể chịu nhục mà không tức giận hay ưu sầu.