Hãy học cách trút bỏ gánh nặng

Lúc này hay lúc khác, luôn có những người làm tổn thương chúng ta sâu sắc tới mức ta mệt mỏi, đau khổ và khó bỏ qua nhưng hãy đọc bài viết sau của Andrew Matthews để học cách tha thứ