Khi nào đàn ông sẽ chán vợ?

Dưới đây là những dấu hiệu “báo động đỏ” cho các bà vợ biết rằng họ đang bị chồng chán, nếu chồng có những biểu hiện dưới đây, vợ nên nghiêm túc xem xét lại bản thân cũng như trò chuyện thẳng thắn với chồng.