Còn gì khó hơn để tình cũ ngủ yên?

Thú nhận đi, trong chúng ta, bao nhiêu người vẫn còn vào Facebook, Instagram "hóng" chuyện người xưa, bao nhiêu người vẫn còn tim đập chân run khi chạm mặt cố nhân và ai thực tâm chúc phúc khi người ấy kết hôn?