Sự tự tin phải đến từ cốt cách bên trong

Khí khái là gì? Trong lúc mọi người bàn luận về sự bủn xỉn của một người, thường thích nói người này keo kiệt muốn chết. Thì ngược lại, mọi người cũng đồng ý rằng người hào phóng lại là người khí khái. Nhưng mà, chịu tiêu tiền là rộng rãi…

Nỗi khổ lớn nhất của đời người là gì?

1. Sinh Nhà Phậtcho rằng thế giới thực tại là khổ. Chúng ta sinh sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống sống, chết chết, vòng luân hồi ấy không biết lúc nào mới kết thúc? Người ta có thân người này chính là đã phải chịu trầm luân trong…