Browsing loại

Cách Sống

Lấy lại bản sắc cá nhân sau thất bại

Trong số những bài học, kinh nghiệm được ghi lòng tạc dạ để tự răn mình, thì nổi bật nhất có lẽ luôn là những nỗi đau – đến từ sự ly biệt, sự từ chối, thất bại, phản bội, sự tranh giành, đấu đá trên thương trường, trong bộ máy quản lý doanh…