Browsing loại

Chưa được phân loại

Chuyện lên chùa xin lộc đầu năm: Những gì bạn xứng đáng được nhận, không xin nó cũng đến. Những gì…

Phải công nhận một điều rằng phong tục mỗi nơi một khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên so sánh và đánh giá để có cái nhìn đúng hơn. Tại sao người phương Tây đến nhà thờ chỉ để xưng tội, sám hối và cầu mong được tha thứ, còn người phương Đông…