Những triết lý đơn giản trong cuộc sống nhưng ai cũng phải suy ngẫm

"Sự thật không được nói ra" là series tranh của nghệ sĩ Venezuela Maria Guadarrama đưa người đọc đến với những suy ngẫm triết lý sâu sắc.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả