Người có thân hình dạng nào dễ giảm cân nhất?

Hình dáng cơ thể con người chia làm 3 kiểu phổ biến nhất gồm: hình trái táo, hình trái lê, hình đồng hồ cát.

Người có thân hình trái táo tích tụ nhiều mỡ nội tạng có thể gây nguy hiểm, nhưng lại dễ giảm cân nhất vì loại mỡ này dễ tiêu biến.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả