Cha mẹ chỉ cần làm điều này, con cháu nhất định hưng vượng

Người xưa có câu, đời người sướng hay khổ đều do số trời định đoạt, nhưng một phần trong số đó chính là cái đức cha mẹ, tổ tiên tu mà thành.

Người ta sống ở đời, nhất là những bậc làm cha làm mẹ thường nghĩ để lại cho con cháu của cải là giá trị nhất, vì thế cả đời họ đấu đá, tranh giành, mưu tính mà không hiểu rằng, tiền bạc có chất đầy như núi thì cũng hết. Chỉ có đức phúc cho mẹ tích cho là không bao giờ sợ hết.

Khi chúng ta làm một việc tốt hay xấu đều có báo ứng, nếu kiếp nàu chưa gặp thì nhất định sẽ gặp ở kiếp sau.

Cha mẹ có để lại bạc vàng danh vọng thì cũng không có đức, chỉ cần tích đức, tích thiện để lại cho con cháu thì làm gì cũng may, cuộc đời ắt thuận lợi, may mắn.

Tích tồn tài vật, chi bằng hãy tồn trữ phúc báo. Vậy phúc báo tích trữ ra sao? Làm điều tốt thì tích phúc báo, nhường nhịn và chịu thiệt mà tích phúc báo,… đều là làm những việc mang lại ý nghĩa tốt cho người khác mà đắc được phúc báo.

Trong Kinh Dịch giảng: Những nhà tích thiện, ắt có phúc đến; những nhà không tích nghiệp, ắt có họa đến. Tổ tiên chỉ cần tích đại đức, đời sau con cháu nhất định sẽ hưng vượng, giàu sang.

Tổ tiên làm chuyện đại ác, chắc chắn sẽ mang họa cho hậu thế. Thiện ác hữu báo là thiên lý đã ước chế con người từ ngàn đời nay.

Vì vậy hãy nhớ làm thật nhiều điều thiện, năng giúp đỡ mọi người, có như vậy bạn nhất định sẽ gặp chuyện dữ hoá lành, nhận được nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mỹ  đức mới là tài sản tinh thần quý giá nhất lưu lại cho đời sau. Nó giống như mặt trời mãi tỏa ánh quang huy chói lọi, liên tục không ngừng, thọ cùng trời đất.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả