Có thể kho báu đổi đời chẳng quá xa xôi mà đang hiện hữu ngay bên cạnh bạn

Rất có thể kho báu giúp bạn đổi đời không nằm ở một nơi nào đó quá xa xôi mà đang hiện hữu ngay bên cạnh bạn.

Trong “Đại bát niết bàn kinh” có ghi lại hai câu chuyện kể về kho báu của cô gái nghèo và viên kim cương trên trán người lực sĩ.

Tất cả chúng ta đều mang trong mình Phật tính, chẳng qua vì vô số phiền não nơi trần thế che lấp nên chưa nhìn ra mà thôi…

Kho báu của cô gái nghèo

Xưa kia, có một cô gái gia cảnh vô cùng nghèo khó. Trong sân nhà nàng thực ra chôn rất nhiều vàng bạc, nhưng cả nhà chẳng ai biết chuyện này.

Bấy giờ, một bậc trí giả trong làng sau khi biết chuyện đã quyết định chọn dịp thích hợp để nói cho cô gái về kho báu ấy. Ngày nọ, ông đưa ra lời đề nghị với cô: “Tôi muốn cô làm thuê cho tôi. Liệu cô có thể giúp tôi nhổ cỏ được không?”

Cô gái trả lời: “Tôi không thể làm như vậy. Trừ khi ngài nói cho tôi biết trong nhà tôi có bảo bối, tôi mới đồng ý làm việc cho ngài”.

Cô gái nghèo vốn muốn dùng điều này làm cái cớ để từ chối đề nghị của vị trí giả. Hơn nữa, nàng vẫn luôn tin rằng nhà mình chẳng đào đâu ra nổi một thứ đáng giá.

Không ngờ vừa nghe được câu nói ấy, bậc trí giả đã lập tức đáp ứng: “Tôi biết nhà cô có bảo vật. Tôi có thể nói cho cô biết bảo vật ấy đang được chôn chỗ nào”.

Cô gái bán tin bán nghi hỏi lại: “Ngay đến người trong nhà tôi cũng chẳng hề hay biết, ngài làm sao mà biết được?”

Vị trí giả lần nữa khẳng định: “Tôi quả thực có biết”.

Cô gái nói: “Mắt thấy thì mới có thể tin. Tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy”.

Nói đoạn, ông đi vào sân nhà cô gái, sau đó quả nhiên đào ra bảo vật. Cô gái nghèo thấy vậy không khỏi vui mừng, trong thâm tâm càng thêm kính nể vị trí giả ấy.

Bài học rút ra

Trong câu chuyện này, vị trí giả chính là Đức Như Lai, còn cô gái nghèo là đại diện cho vô số chúng sinh, mà bảo vật được chôn giấu trong sân nhà kia được coi là Phật tính.

Chúng sinh không tự nhìn ra Phật tính của chính mình, cũng giống như cô gái nghèo không hay biết sân nhà có kho báu. Đức Như Lai giúp họ tìm thấy bảo vật, nên được mọi người đời đời tôn thờ và ngưỡng vọng.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả