Hậu quả của tâm đố kỵ

Tâm tật đố hay đố kỵ là cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ.

Khi một người nhân hậu thấy được thành tựu của những người khác, họ sẽ ca ngợi những thành tựu này, suy nghĩ lại về những thiếu sót của mình, và học hỏi để làm tốt hơn.

Khi người có tâm tật đố nói xấu người khác hay làm những điều làm tổn thương người khác, điều này thể hiện người này có tâm bất thiện. Điều này cũng là tự tạo nghiệp, sẽ chịu quả báo.

Tôn trọng và thiện lương là một nguyên lý cơ bản. Khi thấy người khác đạt được mọi thứ, chúng ta nên mừng cho họ. Khi thấy người khác vượt qua chúng ta, chúng ta sẽ học hỏi từ họ.

Khi thấy người khác cần sự trợ giúp, chúng ta nên hết mình để giúp đỡ họ. Phải thực sự lấy thiện đãi người để họ có thể cảm thấy sự chân thành của chúng ta, chúng ta phải rộng lượng, điều ngược lại với tật đố.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả