Nếu bạn đơn giản, thế giới này đối với bạn cũng đơn giản

Tận dụng thời gian còn tồn tại trên cõi đời, hãy biến mỗi phút giây trở nên ý nghĩa.

1. “Con người đều từ bức bách mà bước ra”

Con người không ai là vô dụng cả, mỗi cá nhân đều có những năng lực tiềm tàng. Cho nên, tại thời điểm đối mặt với áp lực, không cần lo lắng ưu sầu, có lẽ đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ của cuộc đời đối với bạn.

Tin tưởng chính mình, hết thảy đều có thể xử lý được tốt. Trong bức bách, hảo hán mới có thể tới Lương Sơn, thời thế tạo anh hùng, con người vào đường cùng tất biến đổi, chỉ có áp lực mới tạo nên động lực.

2. “Nếu bạn đơn giản, thế giới này đối với bạn cũng đơn giản”

Sống đơn giản mới có thể hạnh phúc, người biết thỏa mãn thường vui vẻ, khoan dung độ lượng, sự tình gì đều không suy nghĩ quá phức tạp, tâm hồn mang quá nặng, sẽ oán trời trách người.

Cần định kỳ tiến hành xóa trí nhớ một lần, đem những người cùng việc trong trí nhớ vứt bỏ đi, nhân sinh khổ đoản, tài phú địa vị đều là phụ gia, khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi, cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc nhất.

3. “Nhân sinh không có diễn tập, mỗi ngày đều là hiện trường trực tiếp”

Có nhiều khi tự mình suy nghĩ, nếu như nhân sinh là một trò chơi điện tử, chơi thua một ván lại có thể chơi lại, thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào?

Chính bởi vì thời gian trôi qua một đi không trở lại, mỗi một ngày đều không thể truy hồi, cho nên càng cần quý trọng mỗi phút giây tồn tại, hiếu kính cha mẹ, yêu thương con cái, săn sóc người yêu, đối xử tử tế với bằng hữu.

4. “Tài năng giống như thai nghén, thời gian lâu rồi sẽ khiến người nhìn thấy”

Làm người, chớ nên tự cho mình là đúng, “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân“, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Từ xưa đến nay, người cậy tài làm càn đều không có kết cục tốt đẹp.

Cho nên, dù là việc có thể làm cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn cẩn trọng, làm tốt việc của mình, là vàng thì cuối cùng sẽ tỏa sáng.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả