Phật không ở đâu xa, mà ở ngay chỗ này

Nhiều người cầu Phật, thỉnh Phật mà đôi khi không biết Phật ở đâu, Phật chính là ở trong tâm mỗi người.

Ngày nay, người ta tìm đến phật rất nhiều, người ta cầu Phật, thỉnh Phật. Nói ĐẠO, mà chính mình lại chưa đủ nếp của ĐẠO. Tìm kiếm danh hư huyễn, tìm tài lộc phong ba, tìm Tình trong Thất tình loạn động. Tự tánh ngã mạn, che đậy khôn khéo, áo mão cao dầy. Những điều ấy không là minh hiển của ĐẠO thật.

Ai cũng mong cầu Đạo thật. Khi đường đời đã qua vạn nẻo, khi lên xuống muôn phương đã trải nghiệm xong, khi biết rằng mọi cảnh duyên ở đời chỉ là biến hiện đổi thay,  không thường hằng. Lòng sâu nguội lạnh mọi cảnh, tìm nơi sâu thẳm lòng mình, tìm cái thực tướng không sinh, không hoại.

Cái ấy cưởng gọi là Đạo, cái ấy là cái nung nấu đêm ngày nghĩ suy tìm kiếm. Cái ấy phải là vò xé tâm can, nung nấu sục sôi. Như người tìm trầm trong rừng thẳm, như người tìm vàng trong núi sâu, như người hy sinh cả tính mệnh mới chói ngời danh tính…Nếu không như thế, Đạo chẳng thấy, chẳng có, chẳng thường.

Cái tâm cầu Đạo là đáng quý, nhưng hướng ngoại mãi liệu có tìm thấy không? Trở lại câu chuyện chàng trai bên trên, chẳng phải có câu nói rằng “thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” đó sao?

Vì cần phải tu giữa xã hội người thường, anh cũng cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, ví dụ như cần có trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng mẹ già, không thể quá “say mê đọc các kinh sách đến nỗi quên cả thế giới xung quanh mình” cho được.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả